Ecotoner logo
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU
PRO SPOLEČNOST
ECOTONER
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252 / 0021877

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je modernizace a obnova současně využívaného vozového parku s přispěním k nižšímu zatížení životního prostředí.


 Logo MPO
Název programu
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita
Název projektu a registrační číslo
Pořízení elektromobilu pro společnost ECOTONER, CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0021877
Jméno žadatele
ECOTONER ECONOMIC a ECOLOGIC, v.o.s.
Termín realizace
15. 5. 2020 – 26. 5. 2021
Způsobilé výdaje
1 010 661,16 Kč
Dotace
303 198,34 Kč
Popis projektu
Projekt byl zaměřen na pořízení nového elektromobilu pro společnost ECOTONER ECONOMIC a ECOLOGIC, v.o.s. Elektromobil je využíván pro účely podnikání žadatele zejména pak v oblasti výroby elektřiny a současně také v oblasti zajištění oprav počítačů a periferních zařízení. V rámci projektu byl pořízen jeden elektromobil. Cílem projektu byla tak modernizace a obnova současně využívaného vozového parku s přispěním k nižšímu zatížení životního prostředí.
Závěry a výsledky
Realizací projektu došlo k nahrazení původně využívaného vozu, který žadateli sloužil pro zajištění jeho podnikatelské činnosti. Tento vůz se spalovacím motorem měl však vysoké provozní náklady a zatěžoval životní prostředí prostřednictvím vyšší produkce emisí. Díky realizaci projektu došlo zejména ke snížení nákladů na provoz vozového parku a současně také snížení vlivu na životní prostředí.
Fotografie realizovaného projektu


1. Výroční zpráva pro vyhodnocení nákupu služebního Elektromobilu

ENYAQ iv80

Do firmy Ecotoner, Economic a Ecologic v.o.s.V rámci udržitelnosti projektu „Elektromobilita – Ecotoner „ registrovaného
pod číslem
CZ 01.3.14/0.,/0.0/19_252/0021877. Lze hodnotit po roce takto:

  • Po najetí 16 900 km za první rok provozu je zřejmé, že jsme dosáhli vysokých provozních úspor oproti klasickým palivům, zvláště při velkém nárůstu cen fosilních paliv. Tedy při ceně 48Kč/litr nafty a spotřebě 8l /100 km by provoz stál 65 000 Kč. Ceny za 1kWh se pohybovali do nedávné doby 3,18 Kč/1kWh ; auto průměrně vezme 20KWh/100 km, což odpovídá ceně 10 750 Kč při nabíjení ve stanicích na nabíjení; jelikož máme vlastní solární elektrárny, nabíjíme tak ¼ objemu kWh, z vlastního nabíjení je cena řekněme kolem 50hal/1kWh = › provoz cca 5 000 Kč ročně. Tedy takováto úspora je naprosto fascinující, méně než desetina ceny za fosilní paliva
  • Fosilní paliva (170 litrů) by se tedy spálila, spotřeba kyslíku O2 je nabíledni; nehledě na spaliny , kouř a zápach oproti úplně čistému provozu.
  • Elektromobil navíc spotřebuje nejméně energie v městském provozu, kde se najezdí nejvíce oproti dálničnímu, což je u klasického paliva vždy opačně. Pro naše potřeby převozu zboží i hostů v našem penzionu jsme dosáhli velkých úspor. MOHU JEN DOPORUČIT VŠEM OSTATNÍM, KTEŘÍ JEŠTĚ S POŘÍZENÍM EL VOZU VÁHAJÍ.
Děkuji za Ecotoner v.o.s., Ing Mitošinka Jozef , společník    ZPĚT na stránky ECOTONER