Ecotoner logo
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU
PRO SPOLEČNOST
ECOTONER
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0021877

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je modernizace a obnova současně využívaného vozového parku s přispěním k nižšímu zatížení životního prostředí.


 Logo MPO
    ZPĚT na stránky ECOTONER